Stichting Veteranen Brunssum

De doelstelling van stichting Veteranen Brunssum is het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor alle veteranen. Dit willen wij  bereiken door onder andere jaarlijks een internationale Veteranendag te organiseren in Brunssum. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat veteranen, hun gezinnen, (ex-) militairen en burgers elkaar blijven ontmoeten. Tijdens de activiteiten die wij in onze inloop het Military Meeting Point organiseren wordt dit gestimuleerd in een vertrouwde en ongedwongen omgeving.

We richten onze aandacht op alle veteranen: oud en jong, man en vrouw, Nederlands en van internationale komaf. “De veteraan” is namelijk niet altijd een oude man in een pak met een “V’tje” op zijn revers gespeld… Dit beeld leeft onder burgers nog te veel. Veteranen zijn ook mensen van ieders eigen leeftijd, jonge mannen en vrouwen die uitgezonden zijn en de status veteraan dragen.

Het is goede zaak om de jonge generaties kennis te laten maken met veteranen. Dat kan door gastlessen in onze expositieruimte maar ook door aandacht te geven aan kinderen en gezinnen tijdens evenementen die wij organiseren. Zo kunnen we er steeds een beetje meer voor zorgen dat er meer erkenning en waardering komt voor alle veteranen.

Brunssum en omstreken is een “rijk” woongebied met veteranen van alle leeftijden. Ook wonen er in onze regio veel internationale veteranen.

Dit komt omdat de Allied Joint Force Command Centre (NATO) gevestigd is in Brunssum. Daarnaast wonen wij in de Euregio waar ook veel Duitse en Belgische veteranen in de buurt woonachtig zijn. Toch wordt er in het zuiden van Limburg weinig georganiseerd om de waardering en erkenning voor alle veteranen te stimuleren. Stichting Veteranen Brunssum organiseert om die reden jaarlijks de internationale Veteranendag Brunssum.

Veteranen Brunssum is vaak aanwezig bij andere Veteranendagen, herdenkingen en overige evenementen en bijeenkomsten waar veteranen bij betrokken zijn (of zouden moeten worden). Ons bestuur bestaat voornamelijk uit relatief jonge veteranen die met veel enthousiasme betrokken zijn bij de Stichting, ons Military Meeting Point en alle activiteiten die wij organiseren en ondernemen. Ons initiatief wordt gesteund door de gemeente Brunssum.

Stadsjournaal Brunssum maakte bovenstaande video vanwege 50 jaar NAVO in Brunssum. Aan het woord zijn Hein Palm en Ivo van der Weele, twee van onze voormalige bestuursleden.

Stichting Veteranen Brunssum en het Military Meeting Point

Gedurende de eerste twee jaar na oprichting van stichting Veteranen Brunssum, bleek er veel behoefte te bestaan onder de betrokken veteranen om een soort van ‘lidmaatschap’ aan te gaan. Als stichting is het onmogelijk om leden te werven en te houden. Daarom is toen de vereniging Military Meeting Point ontstaan. De vereniging hing onder de Stichting maar ontplooide eigen activiteiten en werd bestuurd door een eigen bestuur. Er bestond enige overlap tussen de twee besturen waardoor een goede en organische samenhang ontstond.  Na onderling overleg met beide besturen is sinds kort toch ervoor gekozen om te fuseren  m.a.w. het MMP in de stichting op te nemen.
De reden hiervoor is om sterker te staan naar buiten toe en meer draagvlak te creëren, minder boekhouding, minder vergaderen enz.

Military Meeting Point organiseert met name de inloop en andere activiteiten waar veteranen, hun partners en gezinnen maar ook (ex-) militairen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen op ieders ervaringsgebied.

Veteranen Brunssum is volop in ontwikkeling. Houd de website in de gaten maar volg ons ook via Facebook om op de hoogte te blijven van alle nieuws en ontwikkelingen.